transport zwłok z zagranicy

Międzynarodowy transport zmarłych

Śmierć bliskiej osoby poza granicą kraju jest o tyle trudna, ponieważ zwłoki chcemy w większości wypadków sprowadzić i pogrzebać w ojczyźnie.Sprowadzanie zwłok z zagranicy niesie ze sobą wiele formalności . Musimy w pierwszej kolejności dokonać wszelkich formalności w firmie pogrzebowej, która wykonuje międzynarodowy transport zmarłych.

Za opłatą firma zajmuje się dokumentami i transportem zwłok. Następnie musimy wystąpić z wnioskiem o zgodę starosty. Dodatkowo, do wniosku należy dołączyć przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy, poświadczający śmierć lub jej przyczynę. Transport zwłok musi się odbyć max. do trzech dni od wydania pozwolenia. Kolejnym krokiem jest zgoda konsula na przetransportowanie zwłok do kraju.

Przedstawiamy mu następujące dokumenty: odpis zupełny aktu zgonu, pozwolenie wydane przez starostę/ prezydenta miasta, zaświadczenie lekarskie (wykluczające choroby zakaźne u zmarłej osoby), jeżeli bliski zmarł w wyniku wypadku, zabójstwa, czy samobójstwa, konieczne będzie także zezwolenie policji lub sądu na wywiezienie zwłok z kraju. Konsul pobiera opłatę ok. 40 euro.Trumna musi być hermetycznie zalutowana, czego dokonują pracownicy firmy pogrzebowej. Tak przygotowana trumna jest dodatkowo wkładana do drewnianej skrzyni.W przypadku urny , to także musi być ona metalowa i dodatkowo zabezpieczona urną drewnianą.

W sytuacji, gdy zdecydujemy się na transport samolotem musimy liczyć się z załatwieniem dodatkowych formalności. Wszelkie środki transportu muszą być odpowiednio oznakowane w sposób wskazujący na jego przeznaczenie. Jeśli rodzina nie jest w stanie pokryć transportu zwłok do kraju ojczystego, zmarły może zostać pochowany na terenie kraju, w którym zmarł, na koszt gminy.

Zobacz: Transport zwłok z zagranicy

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *